Website đang tải. Xin vui lòng đợi xíu...!

Phật Học Bồ Tát Đạo

buddhaintheforest_logo

Tiếng nói của Phật pháp & tương lai Phật giáo

21:26 | 14/09/2012

Chân lý của Phật pháp vượt qua ngôn ngữ, nhưng ngôn ngữ chỉ ra chân lý, giống như một tấm bản đồ chỉ hướng đúng để đi


 
hanhnguyenbotatquantheam

Hạnh Nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

19:30 | 05/08/2012

Hạnh nguyện của Quán Thế Âm trong kinh Lăng Nghiêm cùng kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, gặp nhau trong lòng bi ngưỡng đối với chúng sanh đại thể.


 
images_2010_quy3_a_027_589025122

Tưởng niệm ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo

19:11 | 05/08/2012

Danh xưng Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát là một phần đức tính của mười phương ba đời chư Phật, vì thế đức tính Từ Bi này nơi mọi chúng sinh vốn sẳn cho nên ai cũng có thể thành đạt đức tính này.


 
qunmthienthu

Nhân Vía bồ Tát Quán Thế Âm 19-6 ÂL: Thiên thủ Quán Âm

16:05 | 04/08/2012

Hình tượng Thiên thủ Quán Âm bắt nguồn từ các kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni, Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhơn, Tu chứng liễu nghĩa, Chư Bồ-tát vạn hạnh, Thủ lăng nghiêm, và một số kinh khác.
THỐNG KÊ

  • Đang online : 44
  • Truy cập trong ngày : 173
  • Tổng số lượt truy cập : 2878518