Website đang tải. Xin vui lòng đợi xíu...!

Từ Thiện Xã Hội Hạt Gạo Tình Thương

Kích thước chữ      
DANH SÁCH NHẬN GẠO: CHƯƠNG TRÌNH “HẠT GẠO TÌNH THƯƠNG” 2012 CỦA CHÙA PHƯỚC NGUYÊN
Thứ ba, 03/04/2012, 13:04 GMT+7

DANH SÁCH NHẬN GẠO

 CHƯƠNG TRÌNH “HẠT GẠO TÌNH THƯƠNG” 2012 CỦA CHÙA PHƯỚC NGUYÊN
 
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ NGƯỜI NHẬN GẠO SL GẠO / kg
01 NGUYỄN THỊ THƯƠNG MỸ THẠNH B, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
02 ĐOÀN THỊ KIM TƯ LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG  10 kg
03 NGUYỄN THỊ ĐỊNH LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
04 NGUYỄN THỊ THUẦN LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 15kg+100.000đ
05  CHÂU THỊ TRÂM  LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
06 NGUYỄN VĂN BÉ TƯ  PHÚ SUNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 15kg + 50.000đ
07 NGUYỄN THỊ KHÉO  PHÚ SUNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
08 PHẠM THỊ SÁU PHÚ SUNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
09 LÊ THỊ THỔ KINH NGÂY, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
10 LÊ THỊ MẬN LONG THẠNH, LỤC SĨ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
11 LÊ THỊ ÚT PHÚ LỢI, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG  10 kg
13 NGUYỄN THỊ HỒNG TÂN AN, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 15 kg
13 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG AN THÀNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
14 NGUYỄN NGỌC ĐẢNH MỸ THẠNH A, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 15 kg
15 PHẠM QUỐC SỬ TÂN AN, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
16 TRƯƠNG THỊ HOA SỐ NHÀ 95/ 10, K7, TT TRÀ ÔN, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
17 LÊ THỊ OANH MỸ LỢI, THIỆN MỸ, TRÀ ÔN, T. VĨNH LONG 15 kg
18 NGUYỄN HỮU TÌNH MỸ PHÚ, TÂN MỸ, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
19 LÊ TUẤN KIỆT PHÚ LONG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
20 TRẦN VĂN NGUYÊN PHÚ LỢI, PHÚ THÀNH, HUYỆN TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
21 NGUYỄN THỊ BƯỚC TÂN THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
22 NGUYỄN THỊ QƯƠI PHÚ THẠNH, PHÚ THÀNH, H. TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
23 PT. PHƯỚC THẠCH TAM BÌNH (THẦY PHƯỚC ĐỆ NHẬN DÙM) 10 kg
24 PT. PHƯỚC BIẾN TAM BÌNH (THẦY PHƯỚC ĐỆ NHẬN DÙM) 10 kg
25 HUỲNH VĂN LÚA TÂN THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
26 LƯƠNG THỊ ÁNH LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
27 NGUYỄN VĂN THIỀNG PHÚ THẠNH, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
28 NGUYỄN THỊ BÊ PHÚ LỢI, PHÚ THÀNH, TRAG ÔN, VĨNH LONG 15 kg
29 ĐINH THỊ DINH ẤP LONG THẠNH,LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
30 ĐINH THỊ RỚT ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
31 LÊ THỊ PHI ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG  10 kg
32 NGUYỄN THỊ XẾT ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
33 LƯƠNG VĂN NHIỀU ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
34 NGUYỄN DUY TUÂN ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
35 HUỲNH THỊ NÔ ẤP LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
36 ĐẶNG THỊ BA ẤP LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
37 NGUYỄN THỊ HƯỜNG ẤP LA GHÌ, VĨNH XUÂN, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
38 NGUYỄN THỊ PHỤNG ẤP VĨNH THÀNH, VĨNH XUÂN, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
39 VÕ THỊ HÀ ẤP VĨNH THÀNH, VĨNH XUÂN, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 15 kg
40 ĐẶNG THỊ TÁM ẤP MỸ THẠNH A, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
41 NGUYỄN THỊ XỨ ẤP MỸ THẠNH A, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
42 VÕ THỊ NĂM ẤP LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
43 NGUYỄN THỊ NĂM ẤP LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
44 NGUYỄN THỊ THIỆT ẤP LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
45 NGUYỄN THỊ THUẦN ẤP LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
46 ĐINH VĂN MÁT ẤP LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
47 LÝ VĂN ÁNH ẤP LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 15 kg
48 ĐỖ VĂN SƠN ẤP PHÚ LONG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 15 kg
49 NGUYỄN THỊ LIÊN ẤP AN THÀNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
50 NGUYỄN VĂN SÁNH ẤP AN THÀNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
51 BÙI THỊ NHỈ ẤP AN THÀNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG  10 kg
52 NGUYỄN THỊ SÁU ẤP AN THÀNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
53 THIỆU VĂN YỆN ẤP MỸ THẠNH B, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
54 HUỲNH VĂN TÁM ẤP LONG HƯNG, LỤC SĨ THÀNH, TRÀ ÔN, VINH LONG 10 kg
55 LÂM THỊ CHUỘNG ẤP KINH ĐÀO, LỤC SĨ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
56 VŨ THÀNH AN ẤP AN THÀNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 15 kg
57 NGUYỄN VĂN CHÓT ẤP AN THÀNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
58 PHẠM TẤN CẢNH ẤP AN THÀNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
59 NGUYỄN THỊ NGỌC ẤP KINH NGÂY, LỤC SĨ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
60 LÊ THỊ NÀ ẤP TÂN THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
61 PHẠM THỊ PHẤN ẤP LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
62 NGUYỄN THỊ HAI ẤP LONG THẠNH, LỤC SỸ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
63 NGÔ VĂN NHÀNH ẤP KINH NGÂY, LỤC SĨ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
       
64 HỒ VĂN KẸT ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
65 NGUYỄN VĂN ĐỪNG ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
66 TỐNG VĂN THUẤN ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
67 PHAN THỊ TÁM ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
68 NGUYỄN THỊ ÁI ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
69 NGUYỄN VĂN MƯỜI BA ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
70 ĐẶNG THỊ CẨM LOAN ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
71 PHẠM THỊ TƯ ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
72 TRẦN THỊ THANG ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
73 LA VĂN VÔ ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
74 VÕ THỊ LÀI ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
75 NGUYỄN THỊ HAI ẤP PHÚ HƯNG, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
76 CHÂU VĂN TẤN ẤP PHÚ LỢI, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg
77 HUỲNH HỒNG CHÂU ẤP PHÚ THẠNH, PHÚ THÀNH, TRÀ ÔN, VĨNH LONG 10 kg

Chùa Phước NguyênTHỐNG KÊ

  • Đang online : 29
  • Truy cập trong ngày : 166
  • Tổng số lượt truy cập : 2817064