Website đang tải. Xin vui lòng đợi xíu...!

Phật Học Lịch Sử Đức Phật

kapilavatsu011

Dòng tộc và quê hương Đức Phật

21:23 | 14/05/2012

Nguồn gốc Kapilavastu và vương tộc SHAKYA

Nguồn gốc nguyên thủy của vương tộc Shakya bắt nguồn từ Kosala, một vương tộc thuộc dòng Aryan cai trị vùng đất ở chân dãy Terai. Câu chuyện bắt đầu từ vua Okkaka. Vua Okkaka thuộc dòng dõi mặt trời, tông tộc Ikshanku


 
ANH_PHAT

Đức Phật của thế kỷ chúng ta

21:07 | 14/05/2012

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng giáo pháp của Ngài sẽ rực rỡ an trú ở thế gian này trong một thời gian thôi, tiếp theo đó nhân loại đi vào thời tượng pháp. Tượng có nghĩa là na ná, là giống như; tượng pháp có nghĩa là giáo pháp giống như chánh pháp, nhưng không hẳn là chánh pháp. Tiếp theo thời tượng pháp, là thời mạt pháp, thời giáo pháp suy đồi và ẩn một. Khi đó, một đức Phật khác sẽ ra đời để khai mở cho nhân loại một kỷ nguyên chính pháp mới: đó là đức Phật Di Lặc...
THỐNG KÊ

  • Đang online : 84
  • Truy cập trong ngày : 208
  • Tổng số lượt truy cập : 2878553